Μικροβιολογική Ανάλυση Τροφίμων

Το εργαστήριο μας παρέχει μεγάλο  εύρος σε μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων, για τον έλεγχο των κριτήριων ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και παρακολούθηση των μικροοργανισμών δεικτών.

Μικροβιολογική Ανάλυση Τροφίμων

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε πάνω στις αναλύσεις που αφορούν τις ανάγκες σας, ώστε να διασφαλίσετε την υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων σας.