Δήλωση Εχεμύθειας

Η MylonaChems, ακολουθώντας σαφή και σταθερή πολιτική εχεμύθειας προς τον πελάτη και εφαρμόζοντας αμετάκλητα τα προβλεπόμενα του προτύπου ISO 17025:2005, δεν δημοσιοποιεί το πελατολόγιό της.

Δηλωση Εχεμυθειας