Αναλύσεις Νωπού Γάλακτος

Το εργαστήριο είναι εγκριμένο από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ως εργαστήριο αυτοελέγχου για το νωπό γάλα (κωδικός 00470).

  • ΟΜΧ στους 30˚C
  • Λίπος
  • Πρωτεΐνη
  • Λακτόζη
  • ΣΥΑΛ (Στερεό Υπόλειμμα ανευ λίπους)
  • Ανίχνευση Νοθείας Νερού
  • Ανίχνευση Νοθείας Αγελαδινού / γίδινου γάλακτος στο πρόβειο
  • Ανίχνευση – παρουσία ανασταλτικών παραγόντων (αντιβιοτικά)
  • Δοκιμή φωσφατάσης
  • Ποσοστό γίδινου ή αγελαδινού γάλακτος σε πρόβειο

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε πάνω στις αναλύσεις που αφορούν τις ανάγκες σας, ώστε να διασφαλίσετε την υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων σας.

Νωπού Γάλακτος