Αναλύσεις Εδάφους

 • Μηχανική Σύσταση
 • pH – Αγωγιμότητα
 • Σκληρότητα
 • Υγρασία
 • Ενεργό & Ολικό Ασβέστιο
 • Οργανική Ουσία
 • Άζωτο
 • Φώσφορος
 • Κάλιο
 • Μαγνήσιο
 • Σίδηρος
 • Χαλκός
 • Μαγγάνιο
 • Ψευδάργυρος
 • Βόριο

Εδάφους

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε πάνω στις αναλύσεις που αφορούν τις ανάγκες σας, ώστε να διασφαλίσετε την υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων σας.